Birkedal vil ta saken opp i neste møte i utdanningskomiteen i Rogaland, skriver Stavanger Aftenblad. Ved siden av ledervervet i Frps ungdomsorganisasjon sitter Birkedal i bystyret i Stavanger og i fylkestinget i Rogaland. Han er også leder i Fremskrittspartiets skole- og oppvekstutvalg og Frps ordførerkandidat i Stavanger.Birkedal lanserte forslaget på årsmøtet i Rogaland Frp søndag. - Elevene må få anledning til å gi tydelige tilbakemeldinger som kan måles. Til grunn må ligge klare kriterier. Synspunktene fra elevene må telle tungt, mer enn rektors vurdering av lærerne. Elevenes vurderinger må også sammenholdes med resultatene de oppnår, sier Birkedal til Stavanger Aftenblad.