Tiltaket er en protest mot asylpolitikken fra Advokatforeningens side. Saker som omfattes av menneskerettighetskonvensjonene og FNs barnekonvensjon, kan også falle innenfor arbeidsområdet til foreningens nye aksjonsgruppe. I tillegg vil gruppa etablere en kunnskapsbase til hjelp for advokater som tar saker innenfor utlendingsretten. Tiltaket er en protest mot asylpolitikken fra Advokatforeningens side. Saker som omfattes av menneskerettighetskonvensjonene og FNs barnekonvensjon, kan også falle innenfor arbeidsområdet til foreningens nye aksjonsgruppe. I tillegg vil gruppa etablere en kunnskapsbase til hjelp for advokater som tar saker innenfor utlendingsretten. Advokatene mener Utlendingsnemnda og regjeringsadvokaten setter internasjonale konvensjoner til side i asylsaker, sier leder av Oslo krets i Advokatforeningen, Arild Humlen.- Den praksisen som vi har i forhold til en del utlendingsrettslige problemstillinger, bryter ganske markant med den praksisen som har utviklet seg i Menneskerettighetsdomstolen, sier Humlen til NRK.- Vår aksjonsgruppe vil overta når de offentlige rettshjelpstilbudene kommer til kort. Vi vil også ta saker der det offentlige i dag mangler et gratis rettshjelpstilbud, sier Humlen i en pressemelding. (©NTB)