En 71 år gammel menighetsleder er i Nord-Troms tingrett dømt til tre år og fire måneders ubetinget fengsel for seksuelle overgrep mot sin adoptivsønn.I tillegg er mannen dømt til å betale 185.000 kroner i erstatning og oppreisning til gutten. Han må også betale 3.000 kroner i saksomkostninger, melder Nordlys.Retten mener overgrepene pågikk i nærmere sju år, fra gutten var ti år gammel. Det er ifølge retten snakk om grove overgrep, og retten mener 71-åringen har utnyttet tillits- og avhengighetsforholdet som gutten hadde til sin adoptivfar.Tingretten mener også det er skjerpende at overgrepene har skjedd i fornærmedes hjem, et sted der han burde være trygg.- Tiltaltes handlinger har vært bevisste og planmessige. Det legges til grunn at handlingene var motivert ut fra egen seksuell nytelse og tilfredsstillelse, heter det i dommen mot den kristne menighetslederen.Gutten har forklart at det dreier seg om rundt 200 overgrep i løpet av de sju årene, og at 20-30 av disse skal ha vært svært alvorlige. Den dømte 71-åringen har innrømmet at det har skjedd overgrep, men i langt mindre omfang enn det fornærmede har forklart.Aktor hadde lagt ned påstand om fire års fengsel. (©NTB)