Til tross for at dommen fra Gulating lagmannsrett er noe mildere enn aktors påstand, velger Bang å anke straffeutmålingen. Til tross for at dommen fra Gulating lagmannsrett er noe mildere enn aktors påstand, velger Bang å anke straffeutmålingen. - Straffen er for streng. Vi mener det foreligger rettspraksis som bør tilsi lavere straff. I denne saken er det andre i Europa som drev virksomheten i lengre tid, og som er straffet mildere enn Bang, sier Bangs forsvarer, advokat Atle Helljesen til NA24.61-åringen er funnet skyldig i å ha solgt mobiltelefoner til en samlet verdi av sju milliarder kroner til forretningskontakter i England. Pengene Bang mottok sirkulerte via to kontoer i ulike selskap han eide i utlandet. Dette gjorde det mulig å trekke fra moms på de samme varene flere ganger, noe Bang tjente 33 millioner kroner på.I lagmannsrett ble han torsdag dømt til å betale pengene tilbake, siden han hadde betalt skatt av summen er det 23,3 millioner kroner som inndras. I tillegg er Stavanger-mannen fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid, stå som daglig leder eller inneha annen ledende stilling eller sitte i noe selskaps styre.- Det er personer som har benyttet seg av Bang som mellommann i en kortere periode, og som likevel har fått mildere straffer, så vi ønsker å gå en ny runde på det, sier Helljesen.Han poengterer også at det er dissens i dommen, der meddommer og revisor Svein Malde mener det tok et halvt år før Bang skjønte at virksomheten han var en del av, var av kriminell karakter. (©NTB)