Fjukstad var ansvarlig for sikkerheten da gruvegangen i Svea Nord ble fylt med oksygenfattig og metanholdig luft etter gjennomslag mot et tidligere driftsområde. Frank Wiggo Karlsen (34) fra Kvæfjord i Troms omkom i ulykken og de 11 andre som befant seg i området ble satt i livsfare. Fjukstad var ansvarlig for sikkerheten da gruvegangen i Svea Nord ble fylt med oksygenfattig og metanholdig luft etter gjennomslag mot et tidligere driftsområde. Frank Wiggo Karlsen (34) fra Kvæfjord i Troms omkom i ulykken og de 11 andre som befant seg i området ble satt i livsfare. I Nord-Troms tingrett ble Fjukstad sist fredag kjent skyldig, men slapp fengselsstraff. Dommen lød på 90 dager betinget fengsel og 30.000 kroner i bot. Nå vil statsadvokaten prøve straffeutmålingen for Hålogaland lagmannsrett.Dersom tingretten hadde fulgt aktors straffepåstand på 90 dager ubetinget fengsel, ville Bjørn Fjukstad blitt den første arbeidstakeren i Norge som må i fengsel etter brudd på arbeidsmiljøloven.