Valutaanalytiker Monty Montelius i DnB NOR Markets slår fast at de fleste analytikere, seg selv inkludert, venter at styringsrenten vil bli hevet med en kvarting, til 4,0 prosent, i dag. Også markedet priser inn en høy sannsynlighet for at dette vil skje. Valutaanalytiker Monty Montelius i DnB NOR Markets slår fast at de fleste analytikere, seg selv inkludert, venter at styringsrenten vil bli hevet med en kvarting, til 4,0 prosent, i dag. Også markedet priser inn en høy sannsynlighet for at dette vil skje. - Når det gjelder rentebanen i inflasjonsrapporten, tror vi at den mest sannsynlig vil bekrefte at renten settes opp i et raskere tempo, men at det blir en pause ved møtet i april. Vi tror også det er sannsynlig at Norges Bank vil signalisere at renten skal opp til 5 prosent innen jul og til et nøytralt nivå rundt 5,50 prosent i 2008, skriver Montelius i dagens morgenrapport.Hvis Gjedrem velger å utelate formuleringen "små og ikke hyppige skritt", slik han gjorde i årstalen, kan det bidra til at de store markedsaktørene vil reagere med kronekjøp, mener analytikeren.