LO nedsetter nå en styringsgruppe ledet av konstituert LO-leder Roar Flåthen for å gå gjennom rapporten fra Fougnerutvalget. Styringsgruppen skal nøye gjennomgå de påstander som der framkommer om kritikkverdige forhold i LOs interne organisering og rutiner, heter det i en melding. LO nedsetter nå en styringsgruppe ledet av konstituert LO-leder Roar Flåthen for å gå gjennom rapporten fra Fougnerutvalget. Styringsgruppen skal nøye gjennomgå de påstander som der framkommer om kritikkverdige forhold i LOs interne organisering og rutiner, heter det i en melding. Styringsgruppen vil i tillegg til Roar Flåthen bestå av LO-sekretær Trine Lise Sundnes, klubbleder Odd-Erik Kokkin, hovedverneombud Børre Pettersen og administrasjonssjef Kine Smith Larsen.