Det viser tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), skriver .I 2004 brukte det offentlige her i landet over 30.000 kroner per person, noe som er en kraftig økning fra siden 1999 da det ble brukt i overkant av 21.000 kroner per person.Tar en høyde for den privatfinansierte delen av helseutgiftene, bruker to land mer på helse enn Norge. I 2003 var USA (38.500) og Sveits (33.900) på topp, med Norge på tredje plass (33.500). (©NTB