«Rødt» ble navnet på det nye partiet på venstresiden etter sammenslåingen av Rød Valgallianse og Arbeidernes Kommunistparti, melder NTB.Partiet tar mål av seg å bli et åpent og inkluderende parti. Partiet stiftes formelt lørdag ettermiddag. Rundt 260 delegater er samlet i Håndverkeren i Oslo for å avgjøre partinavnet og stifte partiet.Utgangspunktet for den nye partidannelsen er ønsket om en sammenslåing av Rød Valgallianse (RV), Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og partienes ungdomsorganisasjon Rød Ungdom (RU), for å stå sterkere i det norske partilandskap.