Klungland er etter det VG.no erfarer lite fornøyd med Thorbjørn Berntsens angrep på Ingunn Yssen. - Om Thorbjørn Berntsen har noe uoppgjort med Yssen vet jeg ikke, men alt tyder på at dette er en personlig vendetta fra Berntsen. Han burde mer enn noen vite at slikt gjør man ikke i en arbeidskonflikt, sier Klungland ifølge avisen.