I går satte sentralbanksjef Svein Gjedrem opp styringsrenten 0,25 prosentpoeng til 4,0 prosent. Dette er opp 2,25 prosentpoeng fra bunnen på 1,75 prosent 12. mars 2004.På denne tiden har de årlige renteutgiftene på et millionlån steget 22.500 kroner, før skatt. Har du to millioner i lån, snakker vi om 45.000 kroner.
5,25 prosent om halvannet år?For millionlånet snakker vi da om 35.000 kroner mer i årlige renteutgifter, sammenlignet med da renten var på det laveste i 2004. For lånet på to millioner er vi oppe i 70.000 kroner - forutsatt at bankene setter opp utlånsrenten tilsvarende.
Og renteøkninger vil det bli mer av. Gjedrem ser for seg en styringsrente på i snitt 4,25 prosent i 2007. I 2008 ser sentralbanksjefen for seg et snitt på 5,25 prosent, 1,25 prosentpoeng opp fra dagens nivå.Dermed snakker vi om nye 12.500 kroner i årlige renteutgifter (fortsatt før skatt) for millionlånet, og 25.000 kroner for lånet på to millioner.Får Gjedrem rett, vil han altså ha hevet styringsrenten med minst 3,50 prosentpoeng på fire år.Dette er enkle regnestykker, men tallene forteller oss hvor mye dyrere det har blitt (og kan bli) å låne.