En arbeidsgruppe Riksadvokaten har satt ned, ledet av statsadvokat Bjørn Soknes, foreslår en rekke tiltak som bedre rettssikkerheten for voldtektsofre.* Opprette flere voldtektsmottak for raskere og mer tilgjengelig hjelp og for sikring av bevis etter overgrep.* Opprette egne koordinatorer og grupper i politiet, såkalte SO-team, som skal ha teknisk og juridisk spesialkompetanse innenfor seksuelle overgrepssaker. Koordinatoren bør ved en egen instruks involveres i alle politidistriktets voldtektssaker.* Økt bruk av videoopptak ved avhør av voldtektsofre for å sikre en autentisk forklaring så tett opp til overgrepet som mulig. Det foreslås også at man skal kunne foreta slike avhør på voldtektsmottakene.* To politijurister bør vurdere overgrepssaken før det tas avgjørelse om påtale i saken. Det foreslås også at to statsadvokater skal ta stilling til om tiltale skal tas ut og at partene skal forberede seg sammen før en rettssak.* Kompetanseheving i politiet og påtalemyndigheten. Et seminar om hvordan beviser skal vurderes og vektlegges og hvordan påtalemyndigheten skal argumentere i rettssalen. (©NTB)