I en undersøkelse Norstat har utført på vegne av SpareBank 1 fremgår det at tre av fire nordmenn med boliglån sier de ikke har merket noe til renteøkningene det siste året. Siden juli 2005 har Norges Bank satt opp renta ni ganger med i alt 2,25 prosentpoeng. Likevel mener 85 prosent at de fortsatt vil tåle ytterligere renteøkninger opptil tre prosentpoeng utover dagens rentenivå.På spørsmål om hvordan renteøkningene det siste året har påvirket privatøkonomien, svarer 75 prosent av de med boliglån at de ikke har merket noe. 20 prosent har fått litt dårligere økonomi, mens 3 prosent har fått merkbart dårligere økonomi.Det finnes imidlertid også de som allerede sliter. 4 prosent av de spurte tåler ingen renteøkning i det hele tatt. Unge, enslige og særlig de med lave inntekter begynner å merke rentepresset. 10 prosent av de under 30 år med boliglån sier de ikke tåler en renteøkning. Andelen er like stor for enslige. I husholdninger med inntekt under 300.000 kroner, sier 16 prosent at de ikke tåler høyere renter.- De fleste var godt forberedt da renteøkningene kom. Det viser at de har god kontroll på egen økonomi. Med et svært godt jobbmarked, solid lønnsvekst og lav prisstigning opplever mange at de nå har en romslig økonomi, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.De gruppene av boligeiere som sliter mest er unge, enslige og de med lav inntekt. Ofte er dette personer som kjøper sin første bolig uten særlig egenkapital. Med en relativt lav inntekt rammes de hardere enn de flest av renteøkningene.- En del i disse gruppene vil slite økonomisk fremover. Ofte er det lett å glemme dem, nå når norsk økonomi går på skinner og velstand og forbruk bare vokser, sier Gundersen..