Professor Ragnar Nymoen ved Økonomisk institutt mener at Norges Bank bruker «hyperforenklede» regnemodeller, noe som overvurderer lønnsveksten med unødig høy rente og høy arbeidsledighet som resultat.- Norges Banks modell er nesten en karikatur, sier en kritisk Nymoen til Dagens Næringsliv. I forkant av torsdagens rentemøte er det ventet at sentralbanksjef Svein Gjedrem øker styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.Norges Banks siste prognose viser at styringsrenten vil nå 5,5 prosent ved utgangen av 2009. Men Nymoens beregninger viser en styringsrente på ca. 6,5 prosent - noe som vil bety en utlånsrente fra bankene på over 8 prosent. Nymoen baserer sine beregninger på hvordan Norges Bank tidligere har opptrådt. Han mener at Norges Bank tar feil når sentralbankens regnemestere forventer at den lave arbeidsledigheten vil presse lønnsveksten kraftig opp, og dermed bidra til inflasjon. (©NTB)