Psykiatere som har jobbet for granskningsutvalget i striden mellom LO-leder Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen slår ifølge VG fast at Yssen mobbet av LO-lederen.Det er psykiaterne Lars Weisæth og Odd Hellesøy som ifølge avisen kommer med konklusjonen i rapporten som legges frem i dag.Psykiaternes vurderinger vil neppe bli lagt ved rapporten.