Ankede sivile dommer fra tingretten kan stampe i kø i opptil halvannet år før de kommer til ny behandling i Borgarting lagmannsrett, som dermed har landets lengste ventetid. Ankede sivile dommer fra tingretten kan stampe i kø i opptil halvannet år før de kommer til ny behandling i Borgarting lagmannsrett, som dermed har landets lengste ventetid. Leder Vidar Strømme i Advokatforeningens lovutvalg er kritisk. Han sier til Aften at vitners hukommelse svekkes etter så lang tid.- Da blir det mer usikkerhet, og det kan være et rettssikkerhetsproblem, sier Strømme til avisen.Ifølge førstelagmann Nils Erik Lie i Borgarting lagmannsrett er knappe ressurser og flere straffesaker årsaken til at det tar så lang tid å beramme sivile saker. (©NTB)