Dyster klimarapport

FNs klimarapport tegner et dystert bilde og viser dramatiske konsekvenser som forsterker behovet for global handling.

FNs klimapanel la i fredag fram andre del av den fjerde hovedrapporten om klimaendringene.Rapporten tegner et dystert bilde av den framtida som vil følge av menneskeskapte klimaendringer. Den viser at fattige i utviklingsland vil bli hardest rammet, og at omfanget av sultkatastrofer vil øke. Flere millioner mennesker vil være sårbare for flom, spesielt i Asia.- For meg er dette dramatiske konsekvenser som forsterker behovet for global handling, sier Bjørnøy i en pressemelding.I polare områder reduseres tykkelsen på isen og utbredelsen av isbreer.- Det haster å få på plass nye avtaler som kan sikre tilstrekkelige reduksjoner i de globale utslippene av klimagasser. Slike avtaler må omfatte både i-land og u-land, sier Bjørnøy. (©NTB)Mer om virkningene av klimaendringene her.