Den franske avisen Le Monde har fått tak i 328 sider med graderte dokumenter som viser at utenlandske agenter hadde infiltrert nettverket til Osama bin Laden i god tid før terrorangrepet i USA 11. september 2001. Den franske avisen Le Monde har fått tak i 328 sider med graderte dokumenter som viser at utenlandske agenter hadde infiltrert nettverket til Osama bin Laden i god tid før terrorangrepet i USA 11. september 2001. Et av dokumentene, som ble laget i januar 2001, har tittelen «Radikale muslimers plan om å kapre et fly». I rapporten står det at al-Qaida, Taliban, og tsjetsjenske separatister diskuterte operasjonen i Kabul i begynnelsen av 2000.Kapringen skulle ha funnet sted mellom mars og september 2000, men planen ble trukket tilbake fordi de ulike aktørene ikke greide å bli enige. Uenigheten skal ha dreid seg både om tidspunkt, målet med aksjonen, samt hvem som skulle delta.Den franske rapporten fra januar 2000 ble ifølge Le Monde overlevert til CIAs mann i Paris. Rapporten er imidlertid ikke nevnt av den offisielle amerikanske kommisjonen som gransket terrorangrepet, og som leverte sin sluttrapport i juli 2004. (©NTB)