- Vi vet fortsatt ikke hva full barnehagedekning er, sa Djupedal på en barnehagekonferanse arrangert av KS fredag. En mer permanent definisjon av full barnehagedekning er at alle som har søkt barnehageplass skal få det «innen en ny tidshorisont». - Vi vet fortsatt ikke hva full barnehagedekning er, sa Djupedal på en barnehagekonferanse arrangert av KS fredag. En mer permanent definisjon av full barnehagedekning er at alle som har søkt barnehageplass skal få det «innen en ny tidshorisont». - Det kan være tre-fire-fem måneder. Kommunene må få en viss tid til å oppfylle kravet. Vi vil etter hvert gi barn rett til barnehageplass på samme måte som de har rett til skoleplass, sier Djupedal til NTB.Tidligere har full barnehagedekning vært definert som 80 prosent av barnekullet. Ifølge Djupedal er dette økt til 95-96 prosent i de kommunene som har full barnehagedekning i dag. Flere kommuner har sagt at de ikke vil klare å oppfylle målet om full barnehagedekning i løpet av 2007. (©NTB)