- Ingen klasevåpen i oljefondet

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sier oljefondet ikke skal investere i klasevåpen, men presiserer at det kan ta tid å trekke seg ut av svartelistede selskaper.

Ifølge Dagbladet har oljefondet investert 81 millioner kroner i den tyske våpengiganten Rheinmetall, som lager klasevåpen, og 300 millioner kroner i den amerikanske landmineprodusenten Textron.Kristin Halvorsen kommenterer ikke disse to selskapene, men sier i en kommentar til NTB at det kan ta tid å trekke oljefondet, eller Statens Pensjonsfond - Utland, som det egentlig heter, ut av svartelistede selskaper.- Prosessen med å trekke seg ut av enkeltselskaper kan ta noe tid, men det må altså ikke herske noen tvil om at Stortinget har vedtatt klare etiske retningslinjer for hvilke selskaper fondet skal investere i, sier finansministeren.Det er Norges Bank som forvalter oljefondet og i forvaltningsavtalen har Norges Bank minimum åtte uker på å selge seg ut av et selskap. Kristin Halvorsen sier at først når aksjene i et selskap er solgt, vil informasjon om salget bli offentliggjort. Hvis denne informasjonen kommer ut i markedet før salget er gjort kan det påvirke aksjekursen, noe som før til unødvendige tap for fondet.Finansdepartementet har utelukket 20 selskaper fra fondets investeringsunivers etter tilrådinger fra Etikkrådet. 17 av produserer klasevåpen, landminer eller kjernevåpen. (©NTB)