Libysk-fødte Shaha Riza sier hun ble tvunget til å ta en jobb hun ikke ønsket på grunn av forholdet hennes til Wolfowitz. Det går fram av nye dokumenter som er frigitt, som også viser at Wolfowitz var direkte involvert i å ordne hennes forfremmelse og sjenerøse lønnspakke. Libysk-fødte Shaha Riza sier hun ble tvunget til å ta en jobb hun ikke ønsket på grunn av forholdet hennes til Wolfowitz. Det går fram av nye dokumenter som er frigitt, som også viser at Wolfowitz var direkte involvert i å ordne hennes forfremmelse og sjenerøse lønnspakke. Riza sier at hun aldri rapporterte direkte til Wolfowitz og at han selv hadde foreslått å trekke seg fra alle beslutninger hun var involvert i, for å unngå inhabilitet og interessekonflikt. Hun sa at etikk-komiteen i Verdensbank hadde forlangt at hun skulle ta en jobb utenfor huset mot hennes vilje.Riza ble i september 2005 flyttet fra en jobb i Midtøsten-avdelingen i bankens kommunikasjonsavdeling til en høyt lønnet jobb i utenriksdepartementet. I sin nye jobb tjener hun mer enn utenriksminister Condoleezza Rice.- Jeg er blitt gjort til syndebukk etter å ha gått med på en ordning jeg var imot og som jeg mente fra begynnelsen ikke tjente mine interesser, sier hun i et notat til komiteen som ble nedsatt for å undersøke omstendighetene rundt overføringen.