Beregningen er basert på at nivået på dagens innvandring holder seg i mange år fremover. Byråets laveste anslag gir en vekst i innvandrerbefolkningen på 19 prosent i 2060, skriver Aftenbladet. Beregningen er basert på at nivået på dagens innvandring holder seg i mange år fremover. Byråets laveste anslag gir en vekst i innvandrerbefolkningen på 19 prosent i 2060, skriver Aftenbladet. I fjor var nettoinnvandringen til Norge på 23.700 personer. Det er ikke bare den norske innvandringspolitikken som bestemmer hvor mange innvandrere som kommer til landet. Kriger og naturkatastrofer påvirker i sterk grad hvor mange mennesker som søker seg til Norge og andre vestlige land.Dessuten vil den aldrende befolkningen i Norge, og dermed det økte behovet for arbeidskraft innen eldreomsorgen og helsevesenet, innvirke på hvor mange innvandrere den norske befolkningen vil bestå av i framtiden. (©NTB)