SFT maner til innsats for klimaet

FNs klimarapport viser at miljøet allerede er og fortsatt vil bli utsatt for radikale ødeleggelser.

FNs klimarapport viser at miljøet allerede er og fortsatt vil bli utsatt for radikale ødeleggelser, og det må vi ta innover oss, mener sjefen for Statens forurensningstilsyn (SFT).- For første gang dokumenterer forskerne sammenhengene mellom klimaendringene og episoder vi har opplevd i Europa. Hetebølgen i 2003 var ingen tilfeldighet, det er heller ikke den forlengede vekstsesongen i jordbruket eller isbreer som smelter, sier SFT-direktør Ellen Hambro.Klimaendringene har synlige og merkbare effekter. Hun viser til klimapanelets konklusjon om at menneskeskapte klimaendringer allerede påvirker og har påvirket natur og samfunn.- De to første delene av klimapanelets hovedrapport tegner et entydig bilde av en verden i endring. Nå må vi fokusere på hvordan vi kan redusere de globale utslippene av klimagasser. Vi må også arbeide sammen med dem som trenger bistand i arbeidet med å tilpasse seg klimaendringene, sier Hambro på SFTs nettside. (©NTB)