Knut Storberget ønsker også å skjerpe kravet til saklig begrunnelse dersom noen blir nektet forsikring. - Jeg mener mange av avslagene er usaklig begrunnet, sier Storberget til Aftenposten. Knut Storberget ønsker også å skjerpe kravet til saklig begrunnelse dersom noen blir nektet forsikring. - Jeg mener mange av avslagene er usaklig begrunnet, sier Storberget til Aftenposten. Avisen kunne i helgen fortelle at Venstres nestleder Trine Skei Grande nektes alle typer helseforsikringer fordi hun er overvektig, har sukkersyke og astma. Nå ønsker Venstre å stanse forsikringsselskapenes tilgang på pasientjournaler.- Jeg deler mye av Skei Grandes bekymring. Når du spør om mer enn du har bruk for, og får mer, kan det vanne ut saklighetskriteriene, sier Storberget.Den norske Lægeforeningen ønsker at det blir slutt på at hele, uredigerte pasientjournaler utleveres fra fastleger fordi enkelte pasienter vegrer seg for å gi viktige opplysninger til legen, mens andre ber om at enkelte opplysninger ikke blir journalført. (©NTB)