Forsvaret holder brakkene stengt

Etter omfattende sikkerhetskontroller gjennom hele helgen besluttet Forsvarsbygg ved 22-tiden søndag å holde brakkebyggene stengt også på mandag.

Politikk

Forsvarsbygg leier fire av de 16 byggene som kommunalminister Åslaug Haga (Sp) stengte fredag. Det viktigste bygget Haga stengte er trolig NATO-kommandoen på Jåtta ved Stavanger. Her viste kontrollene i helgen at trykket på grunnen er for stort og at det må gjøres utbedringer. Bygget er på 2.000 kvadratmeter. Forsvaret vil nå være behjelpelig med å omplassere personellet som til daglig jobber i bygget. Forsvarsbygg leier fire av de 16 byggene som kommunalminister Åslaug Haga (Sp) stengte fredag. Det viktigste bygget Haga stengte er trolig NATO-kommandoen på Jåtta ved Stavanger. Her viste kontrollene i helgen at trykket på grunnen er for stort og at det må gjøres utbedringer. Bygget er på 2.000 kvadratmeter. Forsvaret vil nå være behjelpelig med å omplassere personellet som til daglig jobber i bygget. Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller har også et stengt bygg. Her vil det bli gjennomført en tredjepartskontroll på mandag, men Forsvarsbygg regner med at det her vil være ganske trygt å gjenåpne først i uken. Ved Kjeller flystasjon var fundamenteringen absolutt ikke tilfredsstillende, men det har vært arbeidet gjennom hele helgen og mandag blir det tredjepartskontroll også her.Akershus festning er det fjerde stedet Forsvarsbygg har slike brakker. Heller ikke her er det klart for gjenåpning til tross for at det har pågått et omfattende arbeid med å sikre fundamentene gjennom hele helgen. I en pressemelding fra Forsvarsbygg blir det opplyst at det er bygningssjefene i de forskjellige kommunene som gir det endelige klarsignal for gjenåpning av de stengte brakkebyggene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv