Stoltenberg kritisk til EUs grense for klimakvoter

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har ikke sansen for at EU setter en grense på 10 prosent når det gjelder å oppfylle utslippskutt ved hjelp av kvotekjøp i u-land.

Politikk

- EU legger opp til at mest mulig kvotekjøp skal foregå innad i EU, sier Stoltenberg til Aftenposten.Han bruker begrepet «proteksjonisme» om EUs politikk. EUs grense innebærer at Norge ikke kan kjøpe en ubegrenset mengde utslippskvoter i land som for eksempel Kina, India og Brasil.Dette er i strid med regjeringens politikk. Stoltenberg mener kjøp av utslippskvoter i u-land vil ha stor positiv effekt ved at kvotene vil bidra til å forbedre miljø, klima, utvikling og helse i u-land, og redusere fattigdom.Stoltenberg vil derfor prøve å få unntak fra EUs regler. Men han ser likevel ingen alvorlige konsekvenser.- EU-reglene begrenser ikke adgangen til kvotekjøp, men bare hvor kvotene kan kjøpes. Og reglene gjelder bare for norske bedrifter som omfattes av EUs kvotesystem. Norge som stat kan fortsatt kjøpe kvoter hvor vi vil, sier han.- Hvis Norge ikke får gjennomslag for vårt syn, betyr det at en større andel norske penger vil gå til Bulgaria, Romania og Baltikum i stedet for India, Kina og Brasil, sier statsministeren. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv