Anklager Frp for å snakke med to tunger

Ap anklager Frp for å snakke med to tunger i spørsmålet om hjemfall og nasjonal kontroll med vannkraftressursene. - Nasjonal kontroll er ikke det samme som statlig kontroll, svarer Frp.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Karin Yrvin mener Frps miljøpolitiker Ketil Solvik-Olsen uttaler seg i strid med sitt eget partiprogram i et intervju med NTB onsdag.- Han sier Frp mener at vi må ha et nasjonalt eierskap til vannkraften. Men på side 38 i Frps partiprogram står det følgende: «Fremskrittspartiet mener at dagens hjemfallsordning må oppheves», sier Yrvin til NTB.Hun sier at Frp på Stortinget har foreslått å oppheve hjemfallsordningen, og viser til programformuleringer om at Frp gradvis vil redusere offentlige eierinteresser i alle typer energiproduksjon og redusere statens eierinteresser i Statkraft.Ketil Solvik-Olsen sier til NTB at Frp er mot dagens hjemfallsordning fordi den forskjellsbehandler private og offentlige eiere.- Det er av samme grunn som ESA er imot ordningen. Vi ønsker at det skal være et samarbeid mellom staten og privat kapital, sier Solvik-Olsen.Han sier at nasjonalt eierskap ikke er det samme som statlig eierskap, og vil også åpne for utenlandske eiere. (©NTB)