Asylvedtak berører flere enn afghanere

Stornemndas asylvedtak onsdag som ga to afghanere opphold i Norge, kan berøre langt flere land enn Afghanistan.

Både UDI (Utlendingsdirektoratet) og Utlendingsnemnda (UNE) bekrefter overfor TV 2 fredag kveld at asylvedtaket om at terskelen for å sende mennesker til andre deler av landet enn der de kommer fra, også vil gjelde for flyktninger fra utrygge områder i andre land enn Afghanistan.I vedtaket skriver nemnda at på generelt grunnlag bør listen legges lavere for mennesker fra utrygge områder.- Deler av presedensuttalelsen i vedtaket kan ha en betydning også for andre nasjonalitetsgrupper, vel å merke dersom disse søkerne fra de landene er i en situasjon som er å betrakte som noenlunde lik den situasjonen som stornemnda her har håndtert, sier direktør Terje Sjeggestad i UNE til TV 2.Nyheten blir godt mottatt hos NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), som tror det kan handle om mange land.- Dette kan jo da handle om land i tillegg til Afghanistan, som for eksempel Tsjetsjenia, Somalia, Sudan og muligens Irak, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS.(©NTB)