Avviste krigsbarna

Krigsbarna får ikke saken sin behandlet i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Domstolen besluttet torsdag å ikke behandle saken de 158 krigsbarna har anlagt mot den norske staten. De gikk til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg med sitt krav om erstatning for lidelsene de ble påført i etterkrigsårene.ForeldetMenneskerettighetsdomstolen begrunner avvisningen med at saksøkerne ikke har benyttet seg av alle rettsmidler her i landet før fristens utløp. Det er et krav at rettsmidlene nasjonalt skal være uttømt for å få behandlet saken i Strasbourg.- Vi synes det er positivt at norske domstolers vurdering av saken er i pakt med Den europeiske menneskerettighetsdomstolens vurdering, sier Hadia Tajik, politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).Norsk rettsvesen har avvist å behandle kravene med begrunnelse i at sakene er foreldede.Menneskerettighetsdomstolen finner heller ingen ekstraordinære omstendigheter som taler for at domstolen skal behandle sakene selv om de er foreldede. Tvert imot peker domstolen på at ingenting har vært til hinder for at sakene kunne vært tatt inn for domstolene før foreldelsesfristens utløp i 1985. (©NTB)