Bander på vandring unnslipper politiet

Kriminelle bander fra Øst-Europa unngår å bli tatt av politiet fordi de beveger seg fra ett politidistrikt til det neste.

Vandringen gjør at det er vanskelig å samordne politiets innstats mot de kriminelle banene, mener førstestatsadvokat Knut Kallerud. Vandringen gjør at det er vanskelig å samordne politiets innstats mot de kriminelle banene, mener førstestatsadvokat Knut Kallerud. - Det er vanskelig fordi politiet først og fremst er opptatt av kriminalitet som er begått i deres distrikt, uten å se på helheten. Det er dette vi må nå se på, og sørge for å ta de som begår kriminalitet på tvers av grensene mellom politidistriktene, sier Kallerud til NRK.Ifølge politiet har denne typer bander blitt stadig mer aktive de siste årene. (©NTB)