Bløffer om ferjekøene?

Bløffer samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) om ferjekøene på Nordvestlandet?

Krangelen med NHO om hvor mange biler som ikke kommer med ferjene i Møre og Romsdal fortsetter.Ifølge NHO teller Samferdselsdepartementet et vogntog og en Polo for to gjenstående biler. Med den store vogntogtrafikken i eksportfylket Møre og Romsdal gir det summert en temmelig snill statistikk.- Gjenstående personbilenheter gir det riktige bildet av situasjonen, mener regionleder Torill Ytreberg i NHO i Møre og Romsdal. Plassmessig på ferja tilsvarer et vogntog fem personbiler.Samferdselsdepartementet og NHO opererer dermed med totalt forskjellige tall for gjenstående biler på de to viktige ferjesambandene på E 39, Molde - Vestnes og Festøya - Solevåg, ifølge NHO.Samferdselsdepartementets tall viser at det er 2,2 prosent gjenstående biler på strekningen Festøya - Solevågen i første halvår i år. Det er så vidt over departementets grense på 2 prosent.Omregnet i personbilenheter blir gjenstående biler 4,8 prosent på dette sambandet i første halvår, tilsvarende 20.344 personbilenheter.Ytreberg anmoder Samferdselsministeren om snarest å ta i bruk tilgjengelig statistikkgrunnlag som beskriver virkeligheten. Rederiet Fjord 1 MRFs statistikk viser at den reelle situasjonen for gjenstående biler på ferjene i Møre og Romsdal er langt mer alvorlig enn det Samferdselsdepartementet gir inntrykk av. (©NTB)