Enoksen fant ingen nåde hos ESA

Selskapene Boliden Odda, Tinfos Titan & Iron og Elkem må betale full pris for strømmen i store deler av året, selv om de trodde at hadde forhandlet seg fram til en gunstig avtale med staten.

Bedriftene hadde en avtale om at de først skulle betale markedspris på strøm dersom denne oversteg 35,3 øre per kilowattime. Dette var en slags «tørrårssikring». Avtalen ble inngått i 1999 og løper til 2030.Siden den gang har det skjedd mye på kraftmarkedet. Prisen på strøm har steget mye. Det trenger slett ikke være tørrår før elspotprisen overstiger 35,3 øre. Dermed risikerer bedriftene å måtte betale markedspris langt oftere enn det som var intensjonen i avtalen, faktisk det aller meste av vinteren slik markedet har vært det siste året.Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) har forsøkt å endre avtalen ved å gjøre endringer i industriens leieavtaler med Statkraft for de tre aktuelle kraftstasjonene. Dette har ESA sagt nei til.- ESA har sagt at de vil åpne sak dersom noe slikt blir gjennomført. Det betyr at hele statsstøtteregelverket for denne industrien vil bli omfattet av saken, sier underdirektør Sissel Edvardsen i Olje- og energidepartementet til NTB.Flere av avtalene er inngått før EØS-avtalen ble skrevet. Dermed er det klart at norske myndigheter ikke går videre med denne saken.(©NTB)