Enoksen til Brussel for å diskutere hjemfall

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) avbryter ferien sin mandag for å dra til Brussel og diskutere hjemfall med ESA, EFTAs kontrollorgan.

EFTA-domstolen fastslo i juni at praktiseringen av hjemfallsordningen strider mot EØS-avtalen fordi Norge forskjellsbehandler offentlige og private eiere av kraftverk. Spørsmålet om eiendomsretten til norske fossefall er en viktig sak for Senterpartiet i valgkampen.Odd Roger Enoksen er på ferie og vil ikke kommentere denne saken, får NTB opplyst av kommunikasjonsrådgiver Sissel Edvardsen i Olje- og energidepartementet.Det var ESA som brakte hjemfallsretten inn for EFTA-domstolen. Informasjonsmedarbeider Inge Thygesen ved ESA vil ikke gi noen detaljer om møtet med Enoksen mandag, annet enn at hjemfallssaken er tema.- I og med at EFTA-domstolen sier at praktiseringen av hjemfallsretten er i strid med EØS-avtalen, ligger det at ordningen må tilpasses. ESAs oppgave er å påse at Norge etterlever sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen, sier han.Han understreker at ESA ikke stiller spørsmål ved hjemfallsretten som sådan.- Det er forskjellsbehandlingen som er problemet, ettersom det er ulikhet mellom private og offentlige aktører, sier han. (©NTB)