Florida med egne klimatiltak

Florida følger eksempelet til andre amerikanske delstater og setter egne mål for kutt i klimautslippene.

Solskinnsstaten innleder direkte samarbeid med Europa om teknologiutveksling.Avtalen med Storbritannia og Tyskland innebærer et samarbeid om teknologiske løsninger for energisparing. I tillegg skal de to landene og delstaten ha samtaler om mulighetene for en ny klimaavtale etter at Kyoto-avtalen utløper, og om felles strategier for å stagge den globale oppvarmingen.De nye klimatiltakene ble offentliggjort på et møte i Miami fredag hvor Californias guvernør Arnold Schwarzenegger var hedersgjest. California var en av de første delstatene som satt egne mål for utslippskutt, i stedet for å vente på at de føderale myndighetene og president George W. Bush skulle ta initiativ til strengere tiltak.- Jeg er svært stolt over å se en ny guvernør slutte seg til et økende antall delstater som ikke lenger ser mot Washington for å finne lederskap, sa Schwarzenegger.Floridas guvernør Charlie Crist sa at de amerikanske delstatene nå utviser lederskap i kraft av sine handlinger.De nye utslippsmålene til Florida innebærer blant annet at utslippene av klimagasser fra offentlige selskaper skal kuttes til 2000-nivå innen 2017, og til 1990-nivå innen 2025. (©NTB)