Frykter for dyre dyrleger

Bønder og veterinærer reagerer kraftig på regjeringens forslag om å la kommunene overta ansvaret for dyrlegene.

Norges Bondelags styre, samtlige fylkeslag i bondelaget og Den norske veterinærforening (DNV) står samlet bak kritikken mot forslaget om å overføre ansvaret for veterinærvaktene fra staten til kommunene.Generalsekretær Hans Petter Bugge mener forslaget «pulveriserer ansvaret for en landsdekkende veterinærvakt» og sier til Nationen at det er dramatisk. Han sier også at beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer vil bli svekket dersom Stortinget vedtar forslaget.Kommuneveterinær Helge Njøsen i Gular kommune i Sogn og Fjordane tror at den nye ordningen blir så kostbar for dyreholderne at det kan gå ut over dyrevelferden:- Resultatet kan bli at syke dyr i verste fall blir slått i hjel fremfor å bli behandlet, som nå, sier han.Statssekretær Ole T. Heggem i Landbruks og matdepartementet beskriver kritikken fra bondeorganisasjonen og veterinærene som skremselsargumentasjon. (©NTB)