Ønsker å endre reglene for reisevisum

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å innføre et såkalt flerreisevisum som skal kunne gis gyldighet for inntil fem år.

Forslaget som ble sendt ut på høring mandag, har sin bakgrunn i en nylig inngått avtale mellom Norge og Russland om visse forenklinger i forbindelse med utstedelse av visum. Avtalen åpner blant annet for at det kan innvilges flerreisevisum for inntil fem år for en rekke grupper under gitte betingelser.I dag innvilges besøksvisum i utgangspunktet for én innreise, men besøksvisum som gir rett til flere innreiser, såkalt flerreisevisum, kan «ved særlig behov» gis med varighet på inntil ett år.- Uavhengig av hvilke bilaterale avtaler som inngås, er det ønskelig å kunne innvilge flerreisevisum med gyldighetsperiode utover ett år for enkelte personkategorier. For eksempel er det påvist et sterkt behov for utenlandske sjømenn for å kunne få utstedt flerreisevisum med gyldighetsperiode på flere år. Likeledes vil også en del andre yrkesutøvere kunne ha behov for en utvidet gyldighetsperiode for besøksvisumet, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).Schengen-regelverket åpner for at visum unntaksvis kan utstedes for en periode på mer enn ett år, men maksimalt fem år, for bestemte kategorier av personer. (©NTB)