Prisene falt overraskende i juni

Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,1 prosent fra mai til juni 2007. Prisfallet kom overraskende.

Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,1 prosent fra mai til juni 2007. Ifølge TDN Finans var det ventet en oppgang på 0,2 prosent. Konsumprisindeksen (KPI) sank 0,1 prosent fra mai til juni 2007. Ifølge TDN Finans var det ventet en oppgang på 0,2 prosent. Lavere priser på klær bidro sterkest til nedgangen, men også prisfall på møbler og elektrisitet trakk ned. De siste tolv månedene steg konsumprisene med 0,4 prosent. Veksten i KPI justert for endringer i avgifter og uten energivarer (KPI-JAE) økte med 1,3 prosent i samme periode.Tolvmånedersveksten i KPI gikk opp fra 0,3 prosent i mai til 0,4 prosent i juni. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) steg fra 0,1 prosent i mai til 0,2 prosent i juni.