Rekordmange har voldsalarm

Aldri før har så mange nordmenn hatt voldsalarm som nå. Det siste året er antallet voldsalarmer økt med nesten 20 prosent.

Ved utgangen av juni var det 1.324 aktive voldsalarmer her i landet. De aller fleste som får voldsalarm er kvinner som utsettes for trusler fra tidligere ektemenn og kjærester. Ved utgangen av juni var det 1.324 aktive voldsalarmer her i landet. De aller fleste som får voldsalarm er kvinner som utsettes for trusler fra tidligere ektemenn og kjærester. Informasjonsansvarlig Maya Brenna Nielsen i Krisesentersekretariatet sier at terskelen for å få voldsalarm må være lav. - Samtidig er det viktig at voldsalarmen aldri fungerer som eneste beskyttelse, sier hun til Dagsavisen.Bare 192 av voldsalarmene disponeres av menn. De fleste av dem tilhører etter alt å dømme en gruppe som trenger beskyttelse etter å ha stilt opp som vitner i forbindelse med kriminalitet. I tillegg er det noen politikere som er utstyrt med voldsalarm, og dessuten noen saker der mødre med psykisk syke sønner har beskyttelse gjennom voldsalarm.Samtidig som antall voldsalarmer øker, blir det færre anmeldte brudd på ilagte besøksforbud. Ifølge Politidirektoratet var det 876 registrerte brudd på oppholds- og besøksforbud i fjor, mot 939 året før og 931 i 2004. (©NTB)