Vil gi 12-åringer stemmerett - noen lavere?

Professor Frank Aarebrot foreslår å senke alderen for stemmerett ved lokalvalg til 12 år.

Politikk

Utspillet kommer etter forslaget fra barneombudet om at 16-åringer bør få stemme ved lokalvalg fordi man trenger deres kompetanse i lokalpolitikken. Utspillet kommer etter forslaget fra barneombudet om at 16-åringer bør få stemme ved lokalvalg fordi man trenger deres kompetanse i lokalpolitikken. - Jeg er veldig enig med barneombudet om å senke alderen for stemmerett, men hvorfor ikke senke den til 12 år, sier Aarebrot til NRK-Aarebrot, som er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, mener at åtteåringer mentalt sett allerede har stemmerett, og sammenligner forslaget om stemmerett for 12-åringer med at personer med Downs syndrom kan stemme.- På en måte har jo åtteåringer, mentalt, allerede stemmerett. Personer med Downs syndrom kan stemme, sier Aarebrot.Verken barneombudet ved Reidar Hjermann eller Aarebrot frykter at 16-åringer er for umodne til å kunne stemme.- Fylkene er ansvarlige for de videregående skolene. Dermed passer det godt at 16-åringer får stemmerett i lokalvalgene, sier Aarebrot til NRK.Bakgrunnen for forslaget fra Hjermann er blant annet at ved dagens 18-årsgrense for stemmerett er gjennomsnittsungdommen 20, de eldste 22, før de får stemme i hjembygda. Ungdom i denne aldersgruppa har dermed ofte forlatt hjemstedet og lokalsamfunnet går på den måten glipp av kunnskap fra en gruppe som er storforbrukere av lokale tjenester. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv