Ansatte uttrykker mistillit til Reiten

- Nå er det opp til Eivind Reiten å motbevise våre bekymringer.

Politikk

Det sier de Statoil-ansattes representanter etter at Reiten nå er valgt til styreleder i StatoilHydro, mot de ansattes fire stemmer. Det sier de Statoil-ansattes representanter etter at Reiten nå er valgt til styreleder i StatoilHydro, mot de ansattes fire stemmer. Det tok bedriftsforsamlingen i Statoil rundt 20 minutter torsdag formiddag å få avgjort styrelederspørsmålet i det fusjonerte selskapet StatoilHydro. Helt til det siste var det uklart hva slags mandat de ansattes representanter hadde med seg.Reiten ble valgt med åtte mot fire stemmer. Det var de åtte aksjonærvalgte medlemmene i bedriftsforsamlingen som sikret ham flertallet, et resultat i tråd med ønsket til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp). De ansattes representanter er skeptiske, men understreker at valget nå er over:- Vi respekterer de demokratiske spillereglene og vil derfor forholde oss til valgresultatet. Nå er vi interessert i å konsentrere oss om det videre arbeidet med fusjonen, sier Anne Synnøve Hebnes, en av de fire representantene.

Nyheter
Næringsliv