Bonus til de som leverer fersk fisk

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen vil gi bonus til fiskere som leverer levende fisk, og hun ønsker å lagre fisken i merder slik at den kan slaktes senere.

Politikk

Ministeren la lørdag fram regjeringens strategi for å bedre leveransen av ferske fiskeprodukter til markedet. Ett av tiltakene Pedersen nevner, er nye bonuser.- Vi vil innføre en kvotebonus til fiskere som leverer levende fisk. Denne kan lagres i merdene, og slaktes senere, sier hun til NTB.Ny teknologiPedersen avviser at lagring av levende fisk er så ressurskrevende at det vil bli lite miljøvennlig.- Det er ikke mer miljøuvennlig enn andre ting. Det er riktig at levende fangst og lagring vil kreve en annen type teknologi enn hva som blir brukt i dag. Fisk som blir fanget i dag, er ofte dårlig behandlet ombord i båtene, noe som forringer kvaliteten, og det er ressurssløsing, sier hun.Pedersen sier det er viktig for regjeringen å sikre fiskeindustrien tilgang på råstoff hele året.- Slik det er nå, blir mye av fisken fanget om våren, men det er fortsatt behov for fisk om høsten. I tillegg til kvotebonus og lagring av fisk, kommer vi til å sette av egne bifangstkvoter som skal fanges om høsten. Vi gjør det også mulig å overføre deler av kvoten en ikke har rukket å fange et år til neste, forteller Pedersen.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv