Brustad innrømmer for store sykehjems- forskjeller

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) innrømmer at forskjellene i landets kommuner er for store når det gjelder kvaliteten på sykehjemmene.

Politikk

- Vi ligger for lavt rundt om i kommunene. Vi er ikke i mål før vi har god nok kvalitet overalt, sier hun til Aftenposten.Brustad er kjent med at det mangler både fagkompetanse, legedekning og fysioterapi.- Vi må øke fagkompetansen på sykehjemmene. Vi har satt i gang en egen rekrutterings- og kompetanseplan, som blant annet inneholder videreutdanning, utdanning av flere og økt antall årsverk, sier Brustad.Hun tror mye av grunnen til den lave fysioterapidekningen mange steder, er at det ofte var det første som forsvant da kommunene for noen år siden måtte spare penger.- Vi har et klart mål om å få disse inn igjen. Vi må tenke videre enn omsorg og pleie. Det er også viktig med aktivisering av beboerne på sykehjem, sier helse- og omsorgsministeren.

Nyheter
Næringsliv