Flere sikrer seg mot høyere renteutgifter

Nordmenn tar konsekvensen av børsuro og stigende rente, og skal bli mer forsiktige med pengene sine.

Politikk

DnB NORs forbrukerbarometer for 3. kvartal viser at det har gått opp for de fleste at de økonomiske utsiktene ikke er like gode som før. DnB NORs forbrukerbarometer for 3. kvartal viser at det har gått opp for de fleste at de økonomiske utsiktene ikke er like gode som før. Nesten ni av ti nordmenn har nå sikret seg økonomisk mot økte utgifter som følge av høyere rente, viser undersøkelsen. 26 prosent av det norske folk sier de påvirkes direkte av aksjemarkedets utvikling.Undersøkelsen viser også at de fleste vil være mer forsiktige med pengebruken framover. I forrige kvartal sa fire av ti at de ville bruke mer penger enn før, mens tre av ti sier det samme nå. Det eksisterer en viss bekymring for renteutviklingen de neste tolv månedene, og siden i vår har én av ti nordmenn begynt å bekymre seg for rentens utvikling det neste året. Fortsatt er halvparten av befolkningen ikke bekymret for renteutviklingen i det hele tatt.Hver sjuende nordmann oppgir at de endrer spareplanene sine som en konsekvens av den siste tids børsuro. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv