Forsikringen du må ha

Informasjonssjef for Personmarked i Storebrand, Bjørn Erik Sættem forteller HegnarOnlines lesere hvilke forsikringer de bør ha.

Politikk

Her er eksempler på basisforsikringer en singel person absolutt bør ha:-Uføreforsikring:Den beste varianten gir deg månedlige utbetalinger dersom du blir erklært minst 50 prosent ufør.-Villaforsikring (hvis du bor i eget hus):Dekker boligen ved brann, lekkasjer og lignende.-Bilforsikring(obligatorisk for alle som eier bil)-Helårs reiseforsikring:Dekker reisegods, sykdomsutgifter med mer når du er på reise.-Innboforsikring:Dekker innbo og løsøre i boligen din.Her er eksempler på basisforsikringer en småbarnsfamilie absolutt bør ha:-Alle forsikringer som anbefales for singlepluss:-Dødsfallsforsikring:Gir de etterlatte en engangsutbetaling dersom du dør. Dødsfallskapital gjør livet litt lettere for de som blir igjen.-Barneforsikring:Sikrer familie og barn ved ulykke, sykdom, dødsfall og arbeidsuførhet.Andre forsikringer som kan være aktuelle avhengig av livssituasjon:-Helseforsikring:Sikrer rask tilgang til private behandlingstilbud i Norge og utlandet når du trenger det. Særlig aktuelt for selvstendig næringsdrivende, som ikke har råd til å være sykemeldt over lang tid.-Kritisk sykdom-forsikring:Sikrer deg en større engangssum hvis du blir rammet av de mest vanlige alvorlige sykdommene.-Kreftforsikring:Sikrer deg en større engangsutbetaling om du skulle bli rammet av kreft.-Ulykkesforsikring: Gir erstatning ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Aktuelt for unge voksne.Les mer.

Nyheter
Næringsliv