- Grunnlag for videre renteøkninger

Senioranalytiker Kyrre Aamdal mener dagens AKU-tall ikke endrer spådommen om at det kommer flere renteøkninger.

Politikk

Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse viser en arbeidsledighet på 2,5 prosent i perioden mai til juli, ned fra oppjusterte 2,6 prosent i foregående tremånedersperiode. Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse viser en arbeidsledighet på 2,5 prosent i perioden mai til juli, ned fra oppjusterte 2,6 prosent i foregående tremånedersperiode. - Det kom som ventet. Tallene understøtter et strammere arbeidsmarked med grunnlag for videre renteøkninger, sier senioranalytiker Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets til Reuters.

Nyheter
Næringsliv