Regjeringen gir gratis advokathjelp ved krisesentre

Justisdepartementet har bevilget penger til gratis advokathjelp ved fem av landets krisesentre og til to sentre for voldtektsutsatte.

Politikk

Til sammen har de sju sentrene fått 500.000 kroner til å finansiere advokathjelp til de som trenger det, skriver Vårt Land. Departementet håper med dette at mishandlede kvinner lettere skal kunne be om juridisk hjelp. Minoritetskvinner er en viktig målgruppe. Til sammen har de sju sentrene fått 500.000 kroner til å finansiere advokathjelp til de som trenger det, skriver Vårt Land. Departementet håper med dette at mishandlede kvinner lettere skal kunne be om juridisk hjelp. Minoritetskvinner er en viktig målgruppe. - Årsaken til at man har tenkt i disse banene er at en del kvinner har slitt med juridiske problemer og har vegret seg for å oppsøke advokat. Dette tilbudet er et ønske om å gjøre terskelen lavere. Vi håper at hjelpen bidrar til at kvinnene får nødvendig bistand og dermed settes bedre i stand til å håndtere en vanskelig livssituasjon, sier seniorrådgiver Line Nærsnes i Justisdepartementets politiavdeling.Det nye tilbudet er et prøveprosjekt som en del av Soria Moria-erklæringens mål om å styrke tiltak for kvinner og barn. Deltakerne i prøveprosjektet er Krisesentersekretariatets krisesentre i Alta, Vest-Agder og Sogn og Fjordane, samt Norsk Krisesenterforbunds krisesentre i Hønefoss og Nordmøre, og Dixi-sentrene i Oslo og Stavanger. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv