RV krever gratis legitimasjon

Rød Valgallianse frykter at kravet om legitimasjon for å stemme fratar de svakeste i samfunnet stemmeretten. Den eneste godkjente legitimasjonen er pass, førerkort eller bankkort og alle disse papirene koster penger å skaffe seg.

Politikk

- I løpet av valgkampen har RV fått flere fortvilte henvendelse fra folk som ikke har gyldig legitimasjon og dermed frykter at de ikke vil få stemme ved årets lokalvalg, sier førstekandidat Stine Akre i RV i Bergen RV.RV tror dette rammer mange flere enn man i utgangspunktet skulle tro.- Mange har verken førerkort fordi de ikke kjører bil, pass fordi de ikke reiser til utlandet eller bilde på bankkortet sitt fordi de har konto i for eksempel SkandiaBanken, sier Akre.Bergen RV har forlanger nå at Bergen kommune skal sørge for at alle stemmeberettigede som mangler godkjent legitimasjon skal få dette gratis (©NTB)

Nyheter
Næringsliv