Siv og Jens avklarte forskjellene

Jens Stoltenberg slo fast at Frps politikk vil føre til sosial ulikhet, mens Siv Jensen understreket at Aps fellesskapstanke går på bekostning av den enkeltes valgfrihet, da de to møttes til debatt i TV 2s Tabloid.

Politikk

- Et samfunn der Fremskrittspartiets politikk er gjennomført, vil være preget av sosial ulikhet, sa Stoltenberg. Frp-formannen var minst like klar:- I et Ap-styrt Norge er man bare opptatt av fellesskap uten at den enkelte får velge noe selv, sa Siv Jensen.Som eksempel brukte de to finansieringen av barnehager. Begge er enige om at prisen på en plass er 10.000 kroner, men her stoppet enigheten.Stoltenbergs løsning er den samme som dagens: Kommunen tar noe, staten tar noe og resten må den enkelte familie ta.Siv Jensen mener derimot at 10.000 kroner er noe den enkelte familie skal få slik at det er foreldrene som selv bestemmer hvordan pengene skal brukes. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv