Spår rentesjokk

Handelsbanken ser tegn på overoppheting i svensk økonomi og spår rentesjokk.

Politikk

Handelsbanken ser etter det Finansavisen erfarer flere tegn til overoppheting og tror styringsrenten i Sverige vil ligge på 5,5 prosent om to år. Det betyr fortsatt kraftig renteoppgang etter åtte hevinger siden inngangen på 2006.Fra inngangen på fjoråret, da renten var 1,5 prosent, har Riksbanken hevet renten åtte ganger til dagens 3,5 prosent.

Nyheter
Næringsliv