SV skvises i nord

SV kan få problemer med å gjenta valgsuksessen fra 2003 i Nord-Norge. Ap går fram, og Frp kan gjøre sitt beste valg noen gang.

Politikk

Det er hovedtrenden i en meningsmåling Norsk Respons har gjennomført for A-presseavisene i Nord-Norge. Trenden er den samme i alle de tre nordnorske fylkene. Det er hovedtrenden i en meningsmåling Norsk Respons har gjennomført for A-presseavisene i Nord-Norge. Trenden er den samme i alle de tre nordnorske fylkene. I landsdelen som helhet ligger Arbeiderpartiet an til å samle 36,7 prosent av stemmene, en framgang på 5,5 prosentpoeng siden forrige fylkestingsvalg. I Finnmark sier 44,4 prosent at de vil stemme Ap ved årets fylkestingsvalg.SV har en samlet tilbakegang fra valget for fire år siden med 6,5 prosentpoeng og samler må 8,9 prosent av velgerne. I Nordland er SV mer enn halvert fra fylkestingsvalget for fire år siden.Frp er den store vinneren i nord. I Finnmark er partiet nesten dobbelt så stort som for fire år siden. Samlet sett samler Frp 23,5 prosent av de nordnorske velgerne. Det er en framgang på 8,4 prosentpoeng fra forrige fylkestingsvalg.Senterpartiet må tåle juling Troms med en tilbakegang på 5,5 prosentpoeng til 6,8 prosent. Partiet holder stillingen i Nordland og Finnmark, og får en samlet oppslutning på 9,3 prosent.For de øvrige partiene er det bare små endinger sammenlignet med valget for fire år siden. I landsdelen er oppslutningen slik sammenlignet med 2003-valget: Høyre 10,6 prosent (- 1,0), KrF 3,5 prosent (-2,0), Venstre 2,3 prosent (-0,5), Kystpartiet 2,3 prosent (-0,5), Rødt/RV 0,8 (-1,0). (©NTB)

Nyheter
Næringsliv